Loading...
Mæglerservice 2019-12-21T20:58:46+00:00

BENYT MÆGLERSERVICE HVIS I:

 • overvejer at ansætte en ny/ekstra sagsbehandler

 • oplever en periode med travlhed udover det normale

 • har en sagsbehandler, der bliver syg, skal på barsel eller holder ferie

 • gerne vil have mere tid i marken

 • skal åbne en ny butik

 • mangler hjælp til ad hoc sagsbehandlingsopgaver

VI FUNGERER SOM EN KOLLEGA

På fjernbasis indgår vi som en del af jeres t team, og vi er i tæt dialog med butikkens medarbejdere. Vores sagsbehandlere arbejder direkte i jeres system, og I kan derfor følge med på sidelinjen og se status for sagen.

FLEKSIBLE AFTALER UDEN BINDING

I vælger selv, hvor meget eller hvor lidt vi skal hjælpe. Vi tilbyder en fleksibel ordning, hvor I løbende kan til- og fravælge ydelser. I afregnes alene for bestilte ydelser og er derfor ikke bundet af et abonnement eller en fast udgift hver måned.

Vi opretter en Outlook-mail hos os, der afspejler jeres butiks hovedmail. Alle mails afsendes derfor med butikkens signatur. Indgående mails går direkte til os, så jeres butik belastes mindst muligt. I kan vælge, om mægleren eller andre skal cc på alle mails.

TELEFONTIDER

Mandag – fredag fra kl. 9.00-16.00

KONTAKT OS

 • indhente dokumenter

 • registrere eksisterende panthæftelser

 • klaregøre købsaftalens individuelle vilkår med relevante fraser

 • følge op på og opdatere sagen løbende i aftaleperioden

 • sende dokumenter til sagens parter

 • følge op på frister for udbetaling og garantistillelse

 • godkende skøde og andre tinglysningsekspeditioner

 • kontrollere kriterier for nøgleoverdragelse

 • følge op på frigivelse og afslutte sagen

 • Vi opretter sager for det enkelte projekt

 • Vi ajourfører løbende sager før, under og efter et salg

 • Vi indgår gerne i dialogen omkring projektet med sælger, bygherre og advokater

 • udarbejdelse og tinglysning af skøde

 • udarbejdelse m.v.f refusionsopgørelse

 • udarbejdelse og tinglysning af debitorskifte samt forhøjelsespåtegning

VORES MEST BENYTTEDE TILLÆGSYDELSER

 • Udarbejdelse af købsaftale

 • Gennemgang og opdatering af igangværende sag

 • Besvarelse af advokatskrivelse i tæt dialog med sælgende mægler

 • Nødlidende ejendom

 • Tinglysning af skifteretsattest

 • Tinglysningsfuldmagter for køber og/eller sælger

PROCESSEN ER ENKEL

PRISEKSEMPEL

MØD VORES MEDARBEJDERE

Thomas Thestrup
Thomas ThestrupServicecenterchef

TEAM 1

Christina Larsen
Christina LarsenSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 42
Mette Thomsen
Mette ThomsenSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 95
Mie Baden Nielsen
Mie Baden NielsenSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 86
Rikke Krygermeyer
Rikke KrygermeyerSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 23

TEAM 2

Katrine Hart Hansen
Katrine Hart HansenSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 20
Malene Arper
Malene ArperSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 50
Sabrina Dalsø
Sabrina DalsøSagskoordinator
Direkte: 43 32 33 89